Regulamin

Poniższy REGULAMIN dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych za portalu mappo.pl którego właścicielem jest Firma MAPPO.PL. Aktualny regulamin znajduje się na stronie mappo.pl zakładka regulamin a jego akceptacja wymagana jest aby w pełni korzystać z możliwości systemu reklamy jakim jest mappo.pl

REGULAMIN stanowi jedyną podstawę zobowiązań prawnych, wynikających z reklamy na portalu mappo.pl zawartą pomiędzy Klientem a firmą MAPPO.PL z siedzibą w Katowicach, ul. Andrzeja 11,  zwanej w dalszej części umowy MAPPO.PL.

Korzystając z Serwisu mappo.pl, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

[Regulamin - PDF]